Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom V 1993
Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Michel Eybalin
Neurotransmitery i neuromodulatory w ślimaku ssaków
Naurotransmitters and Neuromodulators of MammaJian Cochlea
Witold Kołłątaj
Bezwarunkowy i warunkowy krzyk niemowlęcy
Unconditional and Cond.itional Infantery
Anna Herzyk
Mózgowa organizacja języka w ontogenezie. Ujecie neuropsychologiczne
Language Brain Organization in Ontogenesis. Neuropsychological Approach
Jerzy Mroziak
Metodologiczne problemy badań nad funkcjonalnym zróżnicowaniem półkul mózgowych
The Methodological Problems of the Studyon the Functional Differentiation or Cerebral Hemispheres
Tomasz Zaleski
Rozpoznawanie zaburzeń słuchu pochodzenia centralnego
Recognition oC Central Hearing Disturbances
Heidi Heldstab
Zaburzenia mowy u dzieci wynikające z zaburzeń postrzegania
Speech Disorders in Children Due to Perception Disturbances
Harlan Lane
Czy istnieje "psychologia głuchych"?
ls there "Psychology of the Deaf'?
Tadeusz Gałkowski
Kilka uwag na temat potrzeb rozwojowych dzieci głuchych
A Few Remarks on the Developmental Needs of Deaf Children
Marian Jędrzejczak
Wzrokowa percepcja sygnałów mowy Z ust przez dzieci głuche
Visual Perception of Speech Signals by Deaf Children
Joanna Kobosko
Na drodze do samoakceptacji
On the Way to Self-acceptance
Helena Borowiec
Grupa wyrazowa jako metoda kompletowania słownictwa dla potrzeb kształcenia sprawności leksykalnej
Group Word as a Method for Completing Vocabulary for the Purpose of Teaching Lexical Skill

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Revies end Reports
Armio Lówe: Horerziehung rur horgeschadigte Kinder (Geschichte - Methoden - Moglichkeiten. Eine Hanclreichung fur Eltem, P:idagogen uod Therapeuten)
[Wychowanie słuchowe dzieci z uszkodzonym słuchem (Historia - Metody - Możliwości. Podręcznik dla rodziców, pedagogów i terapeutów)]
Tadeusz Gaikowski
Alicja Rakowska: Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych
Stanisław Gmbias
Danielle Bouvet: La parole de l'enfant. Pour une eclucation bilingue de l'enfant sourd
[Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka głuchego]
Tadeusz Gałkowski
Harlan Lane: The Mask of Benevolence. Disablin$ the Deaf Community
[Matka dobroczynności. Upośledzanie społeczności głuchych]
Tadeusz Gałkowski
Barbara Boniecka: Akty działania a akty mowy na materiałach wypowiedzi dziecięcych
Stanisław Grabias
Depresja. Ujęcie psychoanalityczne. Pod red. K. Walewskiej,]. Pawlika
Jerzy Kaniewski

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
Seminarium Naukowe .. Głuchota a język". Kazimierz Dolny nad Wisłą,
Zdzisław M. Kurkowski
Sprawozdanie z przebiegu 28 Konwencji Europejskiego Biura Audiofonologii w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 1993 roku
Aniela Korzon
II Oticongress. Spała, 28-30 maja 1993 roku
Emilia Kątska
X Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Augustów, 11-13 czerwca 1993 roku
Beata Janusz
Konferencja Naukowa Polskiego Związku Głuchych "Niesłyszący - mity i fakty". Warszawa, 25 września 1993 roku
Bogdan Szczepanowski
I Konferencja Implantów Ślimakowych. Serock, 2-4 września 1993 roku
Henryk Skarżyński, Maria Góralówna, Małgorzata Mueller-Malesińska,
Anna Geremek
XI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Lublin, 9-10 październik 1993 roku
Ewa Kurkowska
Narada dyrektorów szkół dla dzieci głuchych. Warszawa, 15 listopada 1993 roku
Bogdan Szczepanowski
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Parlamencie Europy, Bruksela, 3 grudnia 1993 roku
Aniela Korzon
Informacje o studium zawodowym z akustyki o specjalności: protetyka słuchu, działającym przy Instytucie Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Furman, Edward Hojan

Terapia: Materiały i pomoce • Therapy: Practical Guide
Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka
Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia dzieci z wadą słuchu. Zarys ogólny
Kazimierz Krakowiak
Ramowy program indywidualnej rehabilitacji mowy dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem z zastosowaniem metody fonogestów
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn