Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006

 
 

Aktualności

Archiwum AUDIOFONOLOGII

31-10-2013

Informujemy, że z inicjatywy Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej oraz dzięki staraniom Zespołu Naukowo-Dydaktycznego Światowego Centrum Słuchu IFPS na stronie Towarzystwa będą sukcesywnie udostępniane skany archiwalnych numerów AUDIOFONOLOGII, które zostały wydane w latach 1993 - 2006.

Dzięki tym działaniom dorobek naukowy wielu autorów AUDIOFONOLOGII będzie dostępny w Internecie dla szerokiego grona czytelników (m.in. studentów) po wybraniu nazwisk autorów, tytułu artykułu bądź słów kluczowych.
   
Walne zgromadzenie członków Towarzystwa

07-09-2013

Wkrótce zostanie podany termin walnego zgromadzenia członków Towarzystwa, podczas którego zatwierdzony zostanie nowy statut i wybrane nowe władze.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony.
 
   
Witamy na nowej stronie

04-09-2013

Idąc "z duchem czasu" oraz mając na uwadze potrzebę odświeżenia wizerunku Towarzystwa, opracowaliśmy nową stronę internetową, umożliwiającą wszystkim zainteresowanym łatwiejszy dostęp do informacji oraz prostszą drogę kontaktu z nami. Chcielibyśmy, aby obecna strona służyła jako podstawowe i ogólnodostępne źródło wiedzy w zakresie prowadzonych przez nas działań.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Mamy nadzieję, że spotka się ona z Państwa zainteresowaniem i przychylnym odbiorem. Obecnie strona nie zawiera jeszcze kompletu docelowych informacji, jednak w najbliższym czasie będą Państwo mogli zapoznać się z pełnym materiałem. W przypadku potrzeby dostępu do brakujących informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

   
 

Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu