Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
 Tom X 1997

Typologie zaburzeń słuchu, głosu i komunikacji językowej Typology of Hearing, Voice and Communication Disorders
Stanisław Grabias
Mowa i jej zaburzenia
Speech and Its Disorders
Halina Mierzejewska, Danuta Emiluta-Rozya
Projekt zestawienia fonn zaburzeń mowy
Proposal of Speech Disorders Forms Compilation
Henryk Skarżyński. Małgorzata Mueller-Malesińska, Wanda Wojnarowska
Klasyfikacje zaburzeń słuchu
Classitications of Hearing Impainnents
Barbara Maniecka-Aleksandrowicz
Klasyfikacja zaburzeń głosu
Classification of Voice Di sorders
Grażyna Jastrzębowska
Istota i klasyfikacja opóźnień rozwoju mowy
The Problem and Classitication of Speech Development Retardation
Anna Herzyk
Taksonomia afazji. Kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń
Taxonomy of Aphas ia. Classification Criteria and Syndromes
Zdzisław M. Kurkowski
Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy
Audiogenic Factors Speech Disorders
Anna Sołtys-Chmielowicz
Klasyfikacje wad wymowy (dyslalii)
Classfication of Disordered Speech Production (dyslalia)
Barbara Ostapiuk
Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego - propozycja terminów i klasyfikacji
Disorders of Sound Production of Polish Phonemes - Suggestion of Tenns and Classifying System
Zbigniew Tarkowski
Klasyfikacja niepłynności mówienia
Classfication of Lack of Fluency in Speech
Marta Bogdanowicz
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu w świetle klasyfikacji medycznych, psychologicznych i pedagogicznych
Specific Difficulties in Reading and Writing in the View af Medical, Psychological and Pedagogie Classifications
Tadeusz Gałkowski
Nowe podejścia do niepełnosprawności. Uporządkowania terminologiczne
New Approach to Handicap. Arrangement af Tenninology

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Revies and Reports
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji. Pod redakcją J. Mikulskiego i J. Auleytnera
Tadeusz Gałkowski
Tadeusz Gałkowski: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym
Urszula Naumiuk
Susan Gregory: Deaf Children and Their Families
[Dzieci głuche i ich rodziny]

Piotr Tomaszewski
Edwin E. Gordon: Learning Sequences in Music. Skills, Content, and Pattems
Tadeusz Gałkowski
Edwin E. Gordon, David G. Woods: Jump Right in. The Music Curriculum
Tadeusz Gałkowski
Zdzisław Marek Kurkowski: Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu
Stanisław Grabias
Caroline Bagshaw: The Hard of Hearing Handbook
Barbara Rosemann
Piotra Łobacz: Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne
Zdzisław M. Kurkowski
Emilia Osiejuk: Problematyka dyskursu w neuropsychologii poznawczej
Aneta Domagała

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
32 Konwencja Międzynarodowego Biura Audiofonologii. Cascais, 30 kwietnia - 5 maja 1997 roku
Aniela Korzon
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sympozjum Polsko-Amerykańskie "Współczesne Wybrane Problemy Fizjologii i Patologii Słuchu". Warszawa, 13-16 września
Robert Zawadzki, Andrzej Senderski
VI Światowa Konferencja Osób Głuchoniewidomych. Paipie, 13-19 września 1997 roku,
"Współczesne Tendencje w Opisie Zaburzeń Mowy". Konferencja Poświęcona Pamięci Profesora Leona Kaczmarka. Kazimierz Dolny, 16-17 października 1997 roku
Zdzisław M. Kurkowski
Konferencja Naukowa "Kultura Głuchych i Jej Świadectwa". 180 lat Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. Warszawa, 24-25 października 1997 roku
Bogdan Szczepankowski
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowatorskie Rozwiązania Metodyczne w Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży". Poznań, 20-22 listopada 1997 roku
Joanna Kobosko

Z żałobnej karty Obituary Notices
Odejście Profesor Zofii Sękowskiej
Zofia Palak
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn