Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXI 2002

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Wczesna diagnoza i terapia dzieci z wadą słuchu od O do 3 roku życia" • International Scientific Conference "Early diagnosis and therapy in 0-3 year old children with hearing impairments"
Urszula Eckert
Słowo wstępne - Teoria i praktyka wczesnej opieki nad dziećmi z wadą słuchu
Foreword - Theory and practice in early treatment ef children with hearing impainnents
Willy Fleis
Edukacyjna metoda werbo·tonalna dla osób z uszkodzonym narządem słuchu
The verho-tonal method of education for children with a hearing handicap
Zdzisław M Kurkowski
Rozwój funkcji słuchowych u małego dziecka
Development of hearing functions in young children
Kazimiera Krakowiak
W poszukiwaniu własnej drogi wychowania dziecka z uszkodzeniem słuchu (próba oceny współczesnych metod wychowania językowego)
Looking forward to an owo way ef bringing up a hearing impaired child (an attempt to exam contemporary methods of language education)
Elżbieta Stecko
Rozpoznawanie u niemowląt uwarunkowań rozwoju mowy
Diagnosis of speech development ef new bom
Jolanta Zielińska
Badanie głosu u małych dzieci z wadą słuchu za pomocą specjalistycznej aparatury
Young children voice examination using computer science technology
Joanna Szuchnik, Anita Święcicka, Anna Piotrowska
Rozwój słuchowy dzieci z implantem ślimakowym - wyniki wstępne
The results of auditory development in children with cochlear implants
Hanna Siedlecka
Genetycznie uwarunkowane zespoły słuchowo-wzrokowe - możliwości diagnostyki, leczenia oraz szanse edukacyjne
Genetic conditioned hearing and vision syndromes - diagnosis, rehabilitation, education

 
Marzanna Radziszewska-Konopka
Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Universal Newbom Hearing Screening Program organized by The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation in Poland
Anna Prożych
Niektóre czynniki warunkujące rozumienie mowy przez dzieci z wadą słuchu
Some ofthe factors which influence young children speech understanding
Joanna Kosmalowa
Pomoc rodzinie dziecka z wadą słuchu jako podstawowy element oddziaływań w procesie wczesnej interwencji
Help to family of hearing impaired children as a basic factor in earły intervention process
Ewa Grzybowska
Zastosowanie Integracji Sensorycznej (SI) w stymulacji rozwojowej małego dziecka z wadą słuchu
Application ofSensory Integration (SI) in hearning impaired child's development stimulation

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice  
Małgorzata Wardyn, Tadeusz Gałkowski
Echolalia u dzieci z autyzmem i jej rozwojowe uwarunkowania
Echolalia in children with autism and its developmental conditions
Zdzisław M Kurkowski
Lateralizacja słuchowa a zaburzenia komunikacji językowej
Auditory lateralization vs communication disorders
Zdzisława Orłowska
Praca nad kształceniem literackim dzieci prelingwalnie ogłuchłych uczących się w szkołach powszechnych - uwagi praktyka
Working on literary education of prelingually deaf children attending regułar schools - practitioner's remarks
Marta Korendo
Kategoria aspektu - jak radzą sobie z tym problemem niesłyszący?
Category of aspect - how do the hearing impaired cope with this problem?
Beata Trębicka-Postrzygacz
Zakład Głuchoniemych we Lwowie (1830-1930)
The Institution for the De.f.nd Dumb in Lvov (1830-1930)
Kazimiera i Lucjan Krakowiakowie
List do rodziców dziecka z uszkodzeniem słuchu
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn