Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XVI 2000

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Liliana B. Karczewska, Ryszard Gubrynowicz, Robert Karczewski
Analiza porównawcza konturów melodycznych w mowie dzieci głuchych
Comparative Analysis of Melodie Contours in Children’s Deaf Speech
Piotr Tomaszewski
Rozwój językowy dziecka głuchego: wnioski dla edukacji szkolnej
Linguistic Development of a Deaf Child: Implications for Education
Małgorzata Czajkowska-Kisil
Język migowy jako przedmiot nauczania w szkole
Sign Language as a School Subject
Justyna Leszka
Kompetencja językowa dzieci niesłyszących kształconych z zastosowaniem różnych metod (studium porównawcze)
Language Competence of Deaf Children Trained with the Use of Varied Methods
Ewa Zwolińska
Oddziaływania korekcyjno-wyrównawcze jako metoda usprawniająca funkcje percep- cyjno-motoryczne
The Corrective and Compensatory Interaction as a Method of Retionalizating Perception Functions
Ewa M. Szepietowska, Beata Daniluk
Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej
Language Deficits in Dementia from the Perspective of Clinical Neuropsychology
Izabela Rogasik
Trudności w czytaniu i w pisaniu a sprawności językowe
Writing and Reading Difficulties Related to Language Skills
Marzena Kurakiewicz
Letnie Akademie InSEA alternatywną formą kształcenia InSEA Summer
Academies as an Alternative Form of Education
Hubert Kazubiński, Jarosław Małkiewicz, Grzegorz Piechota, Artur Niedzielski, Monika Zaręba
Badania przesiewowe narządu słuchu studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie
Screening Tests of Hearing Organ of the Students of Medical Faculty, Medical Academy in Lublin

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Reviews and Reports
Betty Vahid, Sally Harwood, Sally Brown: 500 Tips for Working with
Children with Specials Needs. [500 informacji dla pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach wychowawczych]
- Tadeusz Gałkowski
Moje dziecko nie słyszy - materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu.
Red. Joanna Kobosko
- Tomasz Zaleski
Marc Marschark: Raising and Educating a Deaf Child [Wychowanie i kształcenie dziecka głuchego]
- Agata Łukaszewicz

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
V Europejska i II Światowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego i Głuchoty (ESMHD) „Jak zapewnić ludziom głuchym dostęp do opieki w zakresie zdrowia psychicznego w krajach o różnej wielkości i liczebności populacji?”
Kopenhaga, 18-22 października 2000 roku
Joanna Kobosko
I Forum Młodzieży Niedosłyszącej i Niesłyszącej „Młodzież z wadą słuchu mówi o sobie”
Radom, 22-24 X 1999 roku
Marianna Krawiec
34 Konwencja Międzynarodowego Biura Audiofonologii BIAP
Aniela Korzon
Międzynarodowa Konferencja na temat Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków, Diagnozy oraz Interwencji (International Conference on New-born Screening, Diagnosis and Intervention),
Mediolan, 12-14 X 2000 roku
Małgorzata Mueller-Malesińska, Joanna Ratyńska
Ogólnopolska Konferencja „Dziecko w kręgu wychowania”
Gliwice, 1415 XI 2000 roku
Aniela Korzon
Sprawozdanie z Konferencji na temat „Postępowanie z dzieckiem niesłyszącym - przegląd metod”
Poznań 31 XI - 1 XII 2000 roku
Dorota Jarosz
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn