Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
 Tom XI 1997

Wybrane materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej " Współczesne Problemy Fizjologii i Patologii Słuchu"
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Kazimierz Niemczyk, Andrzej Żarowski
Leczenie operacyjne zaawansowanej otosklerozy
Surgical treatment of advanced otosclerosis
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Kazimierz Niemczyk, Wanda Wojnarowska, Robert Zawadzki
Problemy w leczeniu otosklerozy wieku podeszłego
Problems in treatment of otosclerosis in elederly people
Joanna Szuchnik, Artur Lorens, Henryk Skarżyński
Możliwości odbioru mowy u pacjentów korzystających z implantów ślimakowych z różnymi strategiami jej kodowania (MPEAK i SPEAK)
Speech perception abilities of patients using the multi-peak and speak coding strategies
Joanna Szuchnik, Anita Święcicka, Artur Lorens, Henryk Skarżyński
Doświadczenia polskich pacjentów korzystających z wielokanałowego implantu COMBI-40
The Polish patients’ experience with the Combi-40 multichannel cochlear implant system
Joanna Szuchnik, Anita Święcicka
Narzędzia badawcze do oceny możliwości odbioru mowy drogą słuchową przez dzieci z wszczepami ślimakowymi
Examination tools for evaluation of auditory speech perception abilities in children using cochlear implants
Małgorzata Mueller-Malesińska
Wybrane zagadnienia rehabilitacji chorych po wszczepieniu implantu ślimakowego
Selected problems in rehabilitation of patients after cochlear implantation
Zdzisław M. Kurkowski
Dynamika rozwoju mowy dziecka z głębokim ubytkiem słuchu
Dynamics of speech development in children with profound hearing loss
Dorota Polańska-Fryś, Maria Posluszna-Owcarz
Zmiany w percepcji własnej sytuacji życiowej i samoocenie u ogłuchłych osób dorosłych, po wszczepieniu implantu ślimakowego
Perception of Changes in Life and Self-esteem in Adults with Profound Deafness Provided with Cochlear Implants
Dorota Polańska-Fryś, Maria Posluszna-Owcarz, Grażyna Bogucka
Zmiana jakości życia pacjentów po operacji wszczepienia implantu ślimakowego
Change in the quality of life in patients post cochlear implantation
Artur Lorens, Anita Obrycka, Grażyna Bogucka, Anna Geremek, Henryk Skarżyński
Analiza wybranych zagadnień dotyczących wykonania testu elektrostymulacji dla oceny pozaślimakowej części drogi słuchowej
Analysis of chosen problems on the electrostimulation test to determine the auditory nerve fibres
Agnieszka Jędrusik, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Jarosław Żygierewicz, Grażyna Tacikowska
Ocena przydatności otoemisji produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka w różnicowaniu uszu normalnie słyszących i ubytków słuchu typu ślimakowego
Distortion product otoacoustic emissions in evaluation of cochlear hearing loss
Krzysztof Kochanek, Grzegorz Janczewski, Henryk Skarżyński, Beata Zakrzewska-Pniewska, Andrzej Marc hel, Antoni Grzanka, Adam Piłka, Mirosław Jaśkiewicz, Grażyna Tacikowska
Ocena wielkości maskowania poprzedzającego słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w uszach normalnych oraz w ubytkach słuchu typu pozaślimakowego
Forward masking of auditory brainstem responses in normal and in retrocochlear hearing loss
Andrzej Senderski, Krzysztof Kochanek, Bożena Wróbel, Adam Piłka, Zdzisława Ogińska, Henryk Skarżyński
Wpływ szerokości pasma wzmacniacza biologicznego na parametry fali V słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
The effect of the width of the band-pass of biological amplifier on the parameters of wave V of auditory brainstem responses
Grażyna Tacikowska, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Agnieszka Jędrusik
Wpływ polaryzacji trzasku na parametry słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu u osób o słuchu normalnym i z ubytkami słuchu typu ślimakowego
The effect of click polarity on the auditory brainstem evoked responses in normal and cochlear hearing-impaired subjects
Henryk Skarżyński, Małgorzata Muelłer-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Anna Geremek, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska
Metody stosowane do badań przesiewowych słuchu u noworodków
Methods applied in neonatal hearing screening
Henryk Skarżyński, Małgorzata Muelłer-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Anna Geremek, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska
Program badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem występowania wad słuchu bazujący na kwestionariuszu wysokiego ryzyka
Newborn and Infant Hearing Screening Program Based on High Risk Questionnaire
Henryk Skarżyński, Małgorzata Muelłer-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Anna Geremek, Hasan Hadi, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska
Kwestionariusz noworodka i niemowlęcia z grupy wysokiego ryzyka uszkodzenia słuchu
High Risk Questionnaire of Hearing Impairments in Neonates and Infants
Henryk Skarżyński, Małgorzata Muelłer-Malesińska, Krzysztof Kochanek, Andrzej Senderski, Joanna Ratyńska
Modele powszechnych badań przesiewowych noworodków pod kątem występowania wad słuchu
The Models of Uniform Newborn Hearing Screening Program
Grażyna Bartnik
Najnowsze hipotezy powstawania szumu w uszach oparte na patofizjologii w różnych miejscach drogi słuchowej
The newest hypotheses about tinnitus generation based on pathophysiology in varius parts of auditory system
Anna Fabijańska-Plekarska
Przegląd metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu szumów usznych
The Rewiev of Methods Used in the Treatment of Tinnitus
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Paweł Jastreboff Marek Rogowski, Henryk Skarżyński
Wstępny wywiad z pacjentem cierpiącym na szumy uszne
Iniitial interview with tinnitus patients
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Małgorzata Jastreboff, Marek Rogowski, Jerzy Sienkiewicz, Henryk Skarżyński
Epidemiologia szumów usznych. Ankieta
Epidemiology of tinnitus. Questionnairee
Jacek Kozłowski, Maciej Hermann, Czesław Stankiewicz
Audiologiczne i radiologiczne aspekty tzw. konfliktu naczyniowo-nerwowego
Audiological and radiological aspects of neurovascular compression

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Małgorzata Mueller-Małesińska, Henryk Skarżyński, Elwira Michałowska
Zakażenie różyczką w ciąży a niedosłuch u dziecka
Rubella infection during pregnancy vs. hearing impairment in children
Małgorzata Mueller-Małesińska, Henryk Skarżyński, Elwira Michałowska
Infekcje wewnątrzmaciczne a wady słuchu u dzieci - przegląd literatury
Intrauterine infections vs. hearing impairments in children - literature review
Andrzej Czyżewski, Artur Lorens, Henryk.Skarżyński, Bożena Kostek, Wanda Wojnarowska
Próba multimedialnego przedstawienia i skatalogowania uszkodzeń słuchu
Multimedia catalogue of hearing impairments
Krzysztof Kochanek
Ocena głębokości ubytku słuchu u małego dziecka za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu
The auditory brainstem responses in hearing loss evaluation in children
Rafał Bieszczanin, Małgorzata Mueller-Małesińska
Współczesne metody diagnozowania i leczenia choroby Méniere’a
Modem diagnostic methods and treatment of Meniere’s Disease
Kazimierz Niemczyk, Henryk Skarżyński, Antoni Bruzgielewicz
Próby stroikowe - historia i teraźniejszość
Tuning fork tests - historical aspects and temporary applications
Kazimierz Niemczyk, Henryk Skarżyński, Paweł Podogrodzki
Przypadek idiopatycznego porażenia nerwu twarzowego wywołanego nerwiakiem
Idiopathic facial palsy due to facial neuroma (case study)
Paweł Szwedowicz
Chirurgia rekonstrukcyjna porażeń nerwu twarzowego
Reconstructive surgery in facial nerve paralysis
Jarosław Wysocki, Anna Nitka
Przypadek przewlekłego zapalenia ucha środkowego u noworodka
A case of chronic suppurative otitis media in newborn
Grażyna Trybalska, Grzegorz Namysłowski, Krzysztof Morawski
Hałas i jego wpływ na organizm człowieka
The noise and its influence to human
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn