Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXIX 2006

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Grażyna Bartnik
Współczesne podejście do zjawiska szumu usznego
The current approach to tinnitus management
Danuta Raj-Koziak, Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Beata Borawska, Eliza Szymańska
Studium przypadku pacjenta z obniżoną tolerancją na dźwięki i współistniejącym szumem usznym oraz niedosłuchem
The case study of the patient with decreased sound tolerance, tinnitus and hearing loss
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Danuta Raj-Koziak, Beata Borawska, Lucyna Karpiesz
Najczęstsze błędy popełniane w leczeniu szumów usznych metodą Tinnitus Retraining Therapy
The most common mistakes in treating tinnitus patients with TRT
Lech Śliwa, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Wiesław Jędrzejczak, Henryk Skarżyński
Ocena różnicy między progiem odpowiedzi ASSR i progiem audiometrycznym u pacjentów normalnie słyszących
Evaluation of differences between ASSR thresholds and audiometric thresholds in normal hearing subjects
Adam Piłka, Lech Śliwa, Anna Charukiewicz, Łukasz Olszewski, Krzysztof Kochanek
Rejestracja słuchowych odpowiedzi stanu ustalonego (ASSR) w polu swobodnym u pacjentów korzystających z aparatów słuchowych
Recording of auditory steady state responses in hearing aid users in free acoustic field
Wiktor W. Jędrzejczak, Krzysztof Kochanek, Lech Śliwa, Adam Piłka, Henryk Skarżyński
Analiza i detekcja słuchowych potencjałów stanu ustalonego z zastosowaniem metod czasowo-częstotliwoŚciowych
Analysis and detection of auditory steady state responses by means of time-frequency methods
Krzysztof Kochanek, Ewa Orkan-Łęcka, Adam Piłka, Lech Śliwa, Henryk Skarżyński
Wpływ ubytku słuchu typu ślimakowego na wartoŚć różnicy międzyusznej latencji fali V – IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część I. Ubytek jednostronny
The influence of cochlear hearing loss on the value of interaural difference of wave V latency – IT5 in ABRs elicited by tone-pips. Part I. Unilateral hearing loss
Ewa Orkan-Łęcka, Krzysztof Kochanek, Adam Piłka, Lech Śliwa, Henryk Skarżyński
Wpływ ubytku Ślimakowego słuchu na wartoŚć różnicy międzyusznej latencji fali V – IT5 w odpowiedziach ABR dla krótkich tonów. Część II. Ubytek obustronny
The influence of cochlear hearing loss on the value of interaural difference of wave V latency – IT5 in ABRs elicited by tone-pips. Part II. Bilateral hearing loss
Krzysztof Kochanek, Jan Żera, Adam Piłka, Rafał Młyński
Ocena skuteczności ochrony słuchu przez nauszniki przeciwhałasowe metodą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR)
Usefulness of auditory brainstem responses in evaluation of attenuation of hearing protectors
Wiktor W. Jędrzejczak, Katarzyna J. Blinowska, Wiesław Konopka
Latencja składowych emisji otoakustycznych wywołanych trzaskiem
Latency of the components of TEOAEs
Adam Walkowiak, Artur Lorens, Anita Obrycka, Arkadiusz Wąsowski, Bożena Kostek, Andrzej Czyżewski
Telemetria Odpowiedzi Neuronalnych (Neural Response Telemetry, NRT) jako metoda wspomagająca dobór parametrów stymulacji przez implant Ślimakowy
Neural Response Telemetry (NRT) as a technique assisting cochlear implant fitting
Artur Lorens, Arkadiusz Wąsowski, Anna Piotrowska, Adam Walkowiak, Henryk Skarżyński
Zależność pomiędzy progiem elektrycznie wywołanego odruchu mięŚnia strzemiączkowego a poziomem komfortowego słyszenia MCL zmierzonego w oparciu o wybrane metody psychoakustyczne
Relationship between the electrically elicited stapedius reflex threshold (ESRT) and MCL level determined by the psychophysical method
Marta Wysocka-Mincewicz, Hanna Trippenbach-Dulska, Krzysztof Kochanek, Małgorzata Mueller-Malesińska, Beata Zakrzewska-Pniewska
Czynniki ryzyka zaburzeń we wzrokowych i słuchowych potencjałach wywołanych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
Risk factors of impairment in visual and auditory evoked potentials in children and adolescents with type 1 diabetes
Beata Borawska, Anna Piotrowska, Małgorzata Mueller-Malesińska, Henryk Skarżyński, Łukasz Olszewski
Przyczyny jednostronnego głębokiego niedosłuchu odbiorczego u dzieci
Causes of single sided profound sensorineural hearing loss in children
Artur Lorens, Anita Obrycka, Anna Piotrowska
Walidacja list artykulacyjnych według Pruszewicza dla oceny zrozumiałości mowy w szumie
The validation of Pruszewicz monosyllabic word test lists for auditory word recognition in noise
Anna Świątek
Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u osób niesłyszących. Aspekt lingwistyczny, poznawczy i społeczno-emocjonalny
Linguistic, cognitive and socio-emotional skills in the development of communicative competence in the deaf
Mirosław Michalik
Struktura dialogów osoby niedosłyszącej
The structure of dialogues of a hearing-impaired person
Joanna Kobosko
Specyfika regulacji afektywnej u słyszących matek i młodzieży głuchej
Specificity of affect regulation of hearing mothers and their deaf adolescent children
Joanna Kobosko
Obraz siebie młodzieży głuchej ze słyszących rodzin o wysokich kompetencjach w polskim języku fonicznym lub/ i migowym (część I)
Self-image of deaf adolescents from hearing families with high competence in Polish oral or/and sign language (part I)
Henryk Skarżyński, Marek Porowski
Stapedotomia jako metoda z wyboru w leczeniu otosklerozy młodzieńczej
Stapedotomy as a method of choice in treatment of juvenile otosclerosis
Jarosław Wysocki, Wojciech Chrząstowski, Ireneusz Szymański, Piotr Orszulak
Analiza symptomatologii i chorób towarzyszących zaburzeniom równowagi w aspekcie epidemiologicznym
Analysis of symptomathology and concomitant diseases with balance disturbances in epidemiological aspect
Krzysztof Krasucki, Bożena Skarżyńska, Piotr Skarżyński
Zastosowanie tomografu komputerowego Accuitomo 3D dla potrzeb otochirurgii
Assessment of Accuitomo 3D computer tomography for the otosurgery purpose
Barbara Maciejewska, Bożena Wiskirska-Woźnica, Piotr Świdziński
Historia rozwoju badań elektrofizjologicznych słuchu
The history of the development of electrophysiological methods for hearing investigations
Joanna Putkiewicz
Obserwacja zmian w rozwoju emocjonalnym dziecka po wszczepieniu implantu ślimakowego
Emotional expression in children after cochlear implantation
 
Recenzje i sprawozdania z książek • Book reviews and reports
Danuta Grzesiak-Witek
Jagoda Cieszyńska, Kraków 2003, Metody wywoływania głosek
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn