Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XX 2001
 
Henryk Skarżyński, Paweł Szwedowicz, Krzysztof Miszka,Robert Zawadzki, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek
Przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego - aktualna procedura postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Chronic otitis media with effusion - present diagnostic and therapeutic procedure
Tomasz Olesiński, Kazimierz Niemczyk, Antoni Bruzgielewicz, Robert Bartoszewicz
Chirurgia ucha wewnętrznego - przegląd badań eksperymentalnych i klinicznych
Inner ear surgery - a review of experimental and clinical investigations
Maciej Mrówka, Henryk Skarżyński, Andrzej Kopczyński, Krzysztof Miszka, Robert Zawadzki, Paweł Szwedowicz, Paulina Młotkowska-Klimek
Zastosowanie tytanowych zaczepów osseointegracyjnych w protezowaniu pourazowych amputacji małżowiny usznej
Application of titanium osseointegration fixtures in management of posttraumatic anotia
Henryk Skarżyński, Robert Zawadzki, Krzysztof Miszka, Paweł Szwedowicz, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek
Zastosowanie nowych wszczepialnych protez słuchowych typu RETRO X - wyniki wstępne
Application of new implantable hearing aids RETRO X - primary results
Maciej Mrówka, Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Paulina Młotkowska-Klimek, Paweł Szwedowicz, Robert Zawadzki
Zastosowanie aparatów typu BAHA w nabytych i wrodzonych wadach uszu
Application of Bone Anchored Hearing Aids (BAHA) in different acquired and congenital ear malformations
Anna Piotrowska, Artur Lorens, Joanna Szuchnik, Beata Wojewódzka, Joanna Kosmalowa, Henryk Skarżyński
Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Pre-operative assessment of cochlear implant candidacy in the Institute of Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw
Kazimiera Krakowiak
Czy istnieje fonogestowa odmiana polszczyzny?
Is there cued Polish?
Tadeusz Gałkowski, Ewa Sergiej
Zaburzenia procesu komunikacji a dojrzałość społeczna dzieci autystycznych
Disorders of communication process and social maturity in children with autism
Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Renata Markowska, Zdzisław M. Kurkowski, Henryk Skarżyński
Czynniki predysponujące do jąkania - charakterystyka grupy pacjentów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Predisposing factors for stuttering - characteristics of patients’ group of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw ^
Aniela Korzon
Wpływ warunków akustycznych na odbiór słuchowy u dzieci z wadą słuchu
Influence of acoustic environment upon auditory perception of speech by hearing impaired children
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Grzegorz Janczewski, Antoni Grzanka, Adam Piłka
Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonu o obwiedni Gaussa o częstotliwościach 500 Hz. I. Uszy normalnie słyszące
Frequency specificity of the auditory brainstem responses elicited by 500 Hz tone pip with Gaussian envelope. I. Normal hearing subjects
Krzysztof Kochanek, Henryk Skarżyński, Grzegorz Janczewski, Antoni Grzanka, Adam Piłka
Specyficzność częstotliwościowa słuchowych potencjałów pnia mózgu wywoływanych impulsem tonem o obwiedni Gaussa o częstotliwości 500 Hz. II. Ubytki słuchu typu ślimakowego
Frequency specificity of the auditory brainstem responses elicited by 500 Hz tone pip with Gaussian envelope. II. Cochlear hearing loss
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Danuta Raj-Koziak, Beata Borawska, Marek Rogowski, Henryk Skarżyński
Korelacja pomiędzy wysokością szumu, audiogramem i DP-gramem
The correlation between the pitch of tinnitus and DP-gram and audiogram
Grażyna Tacikowska, Piotr Pasternak, Barbara Densert, Henryk Skarżyński
Odległe efekty terapii choroby Meniere’a metodą zmian ciśnienia indukowanych w uchu środkowym - doniesienie wstępne
The long-term effect of pressure therapy in Meniere’s disease - pilot study
Adam Walkowiak, Artur Lorens, Lech Sliwa
Implantowanie obuuszne - perspektywy poprawy jakości słyszenia u osób implantowanych
Bilateral implantation - new chances for improvement of hearing in implanted persons
Joanna Szuchnik
Rozwój percepcji słuchowej u pacjentów z różnymi rodzajami głuchoty leczonych przy pomocy różnych typów wszczepów ślimakowych. I. Wyniki testów badających dyskryminację fonemów
The auditory perception development in deaf patients with various types of deafness using different types of cochlear implants. I. Results of the phonemes discrimination tests
Katarzyna Plutecka
Efektywność różnych sposobów komunikowania się w opinii rodziców dzieci niesłyszących
Effective of different means of communication in deaf children' parents opinion
Jarosław Waligóra, Małgorzata Mueller-Malesińska, Magdalena Nowak, Agnieszka Pollak, Rafał Płoski, Lech Korniszewski, Agata Skórka, Henryk Skarżyński
Mutacje w genie GJB2 kodującym koneksynę 26 u pacjentów z niedosłuchem
Mutations in GJB2 in patients with nonsyndromic hearing loss
Małgorzata Mueller-Malesińska, Bogumiła Milewska-Bobula, Joanna Szuchnik, Joanna Rostkowska, Beata Wojewódzka, Paweł Marciński, Henryk Skarżyński
Wyniki wielospecjalistycznych badań przeprowadzonych u dzieci z wrodzonym niedosłuchem o prawdopodobnej etiologii różyczkowej
Multi-specialist examinations in children with congenital hearing loss of probable maternal rubella aetiology
Henryk Skarżyński, Andrzej Czyżewski, Andrzej Senderski
Badania przesiewowe słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym I. Tester słuchu „Słyszę...”
Hearing screening in school age children I. Hearing screening tester „I can hear...”

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Reviews and Reports
John Stewart (red.): Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi
Bożena Karzewska
Stella Naumowna Cejtlin: Język i dziecko. Lingwistyka mowy dziecka
Stanisław Milewski
Jadwiga Cieszyńska: Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji 213
Danuta Grzesiak-Witek

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
Refleksje z pobytu w Ośrodku Audiofonologii w Brukseli
Joanna Szuchnik

Z żałobnej karty • Obituary Notices
Profesor Armin Lówe
Bogdan Hoffman
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn