Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XIV 1999

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Piotra Łobacz, Kinga Dobrzańska
Opis akustyczny głosek sybilantnych w wymowie dzieci przedszkolnych
An Acoustic Description ofPreschooI Children Sibilants
Anna Herzyk
Neuropsychologiczna analiza zaburzeń emocjonalnych u pacjentów z uszkodzeniami mózgu
Neuropsychological Analys is of Emotional Disturbances in Patients with Brain Damage
Krzysztof Kochanek
Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeń słuchu u małych dzieci
The Auditory Brainstem Responses in Audiologie Evaluation of Children
Hanna Siedlecka, Jadwiga Smoleńska
Medyczne i psychologiczne problemy wynikające z późnej diagnozy zespołu Ushera (studium przypadku)
Medical and PsychologicaI Problems Relating to a Late Diagnosis of Usher Syndrome (Case Study)
Jagoda Cieszyńska
Nauka czytania u małych dzieci niesłyszących
Teaching Deaf Children How to Read
Dorota Podgórska-Jachnik
Pantomima w nauczaniu dzieci głuchych
Pantomime Applied in Teaching Deaf Children
Beata Trębicka-Postrzygacz
Dziecko niesłyszące w rodzinie
A Non - hearing Child in His Family
Aleksander P. Sęk
Czy wstęgi krytyczne poprawnie opisują filtrowanie zachodzące w peryferyjnym układzie słuchowym
Does Critical Bandwidth Describe Adequately the Filtration which Occurs in the Peripheral Auditory System
Antoni Grzanka, Radosław Pietruczuk
Komputerowy test percepcji pseudoszeptu
Computer Test of Pseudowhisper Perception
Ewa Krajna, Małgorzata Bryndal
1OO-wyrazowy test artykulacyjny. Analiza słuchowa nagrań i próba normalizacji testu
A Hundred Word Articulation Tesl. The Auditory Analysis or the Recordings and a Tentative Nonnalization of the Test

Recenzje i sprawozdania z książek. Book Reviews and Reports
Dianne J. Allum [red.]: Cochlear implant rehabilitation in children and adults
Joanna Szuchnik
Maria Pąchalska: Afazjologia
Waldemar Tłokiński
Ewa Pisula: Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
Tadeusz Gałkowski

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
Specjalizacyjne Podyplomowe Studium Surdologopedii
Zdzisław M Kurkowski
Podyplomowe Studium Surdopedagogiki "Komunikacji językowej z nie-słyszącymi i słabo-słyszącymi" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Kazimlera Krakowwk
Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy KJ PAN w roku 1999
Urszula Naumiu
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn