Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XXIII 2003

Problemy teorii i praktyki • Problems of theory and practice
Piotra Łobacz, Waldemar Grygiel, Emilia Baranowska, Katarzyna Francuzik
Klasyfikacja samogłosek polskich za pomocą sieci neuronowych w wymowie dzieci niesłyszących
Classification of Polish vowels spoken by deaf children using artificial neural networks
Elżbieta Szeląg, Joanna Szuchnik, Magdalena Kanabus, Iwona Kołodziejczyk, Lech Śliwa, Andrzej Senderski, Adam Walkowiak
Neuropsychologiczne podłoże wznawiania funkcji rozumienia mowy u pacjentów po wszczepieniu implantów ślimakowych
Neuropsychological basis of auditory comprehension restitution in cochlear implant users
Magdalena Kanabus, Elżbieta Szeląg, Joanna Szuchnik, Iwona Kołodziejczyk, Lech Śliwa, Adam Walkowiak
Percepcja czasu u pacjentów z implantami ślimakowymi: wyniki badań eksperymentalnych
Time perception in cochlear implant users: the results of experimental studies
Adam Walkowiak, Lech Śliwa, Artur Lorens
Programowanie procesora implantu ślimakowego w badaniach neuropsychologicznych pacjentów implantowanych
Programming of cochlear implant speech processor for neuropsychological experiments in implanted patients
I. Danuta M. Kowalska
Pamięć słuchowa i organizacja jej strukturalnego podłoża
Structural organization of auditory memory
Olaf Zagólski, Anna Smarzyńska
Porównanie latencji ABR zarejestrowanych u niemowląt aparatami Kuba i Centor-C
Comparison of ABR latency values recorded in infants with Kuba and Centor-C audiometers
Beata Borowska, Grażyna Bartnik, Danuta Raj-Koziak, Anna Fabijańska, Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka
Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
Children with tinnitus and hyperacusis in the material of Tinnitus Clinic at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw
Ewa Domagała-Zyśk
Nauczanie języka angielskiego niesłyszących studentów
Teaching English as a second language to the deaf students
Magdalena Peterek
Alternatywne metody kształcenia i wychowania dzieci nieslyszących w ośrodku specjalnym
Alternative methods of deaf children education and upbringing in special centre
Hanna Siedlecka
Rodzice partnerami lekarza w diagnostyce dziecka z wadą słuchu
Parents as partners of doctors in the process of diagnosis of the deaf child
Danuta Bros
Od pierwszego krzyku do pierwszego słowa. Dwa podsystemy języka w rozwoju komunikacji werbalnej dziecka w okresie niemowlęcym. Studium przypadku
From the first cry to the first word. Two language subsystems in the development of infant’s verbal communication. A case study
Beata Trębicka-Postrzygacz
Historia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieslyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Raciborzu
The history of the Maria Grzegorzewska Memorial Educational-Training Centre for the Deaf and Partially Deaf in Racibórz

Recenzje i sprawozdania z książek • Book reviews and reports
Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Red. Joanna Kosmalowa
Anita Trochymiuk
Piotr Alfred Gindrich: Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych.
Anna Bujnowska
Kazimiera Krakowiak: Kim jest moje niesłyszące dziecko? Rozważania o ukrytych
założeniach antropologicznych współczesnych koncepcji surdopedagogiki i audiofonologii
Ewa Muzyka
Kazimiera Krakowiak: O wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zdzisław M. Kurkówski
Domowa Klinika Rehabilitacji
Anita Trochymiuk

Z kraju i ze świata • From the country and from the world
VI Europejski Kongres Zdrowia Psychicznego Ludzi Głuchych „Zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne”
Bad Ischl (Austria), 21-25 maja 2003
Joanna Kobosko
VI Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS)
Kreta, 28-31 maja 2003
Anna Piotrowska, Artur Lorens
XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Foniatrycznej PTOChGiSz
Warszawa, 6-8 czerwca 2003
Agata Szkiełkowska
VII Międzynarodowa Konferencja Implantów Ślimakowych i Medycyny Audiologicznej
Warszawa, 22-24 maja 2003
Krzysztof Kochanek
International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional Hearing Aids
Tuluza, 5-7 czerwca 2003
Adam Walkowiak
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn