Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom VII 1995
Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Jacek Smurzyński
Podstawy badań otoemisji akustycznej
Fundamentais of Otoacoustic Emissions
Danielle Bouvet
Przyswajanie mowy przez dziecko
Speech Acquisition by the Child
Bogumiła Kita
Uwagi na temat metody Cued Speech
Remarks about Cued Speech
Nick Kitson, Richard Fry
Głuchota prelingwalna a psychiatria
Prelingual Deafness and Psychiatry
Zdzisław M. Kurkowski
Bariery fonetyczne w kształtowaniu mowy dzieci z uszkodzonym narządem słuchu
Phonetic Barriers in Developing Speech In HearIng Impalred Chlldren
Grażyna Tkaczyk
Stymulacyjna funkcja nauki czytania metodą Domana w toku procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Stimulating Function of Teaching/Learning to Read Using Doman's Method in the Rehabilitation Process of Intellectually Handlcapped Chlldren

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Revies end Reports
Dawid Galloway, Derrick Armstrong, Sally Tomlinson: The Assessment of Special Educational Needs: Whose Problem?
Ocena specjalnych potrzeb wychowawczych: Czyj to jest problem?
Tadeusz Gałkowski
Urszula Żydek-Bednarczuk: Struktura tekstu rozmowy potocznej
Tomasz Woźniak
Teresa Rostowska: Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości
Tadeusz Gałkowski
Tadeusz Tyniowski: Rehabilitacja osób z uszkodzonym słuchem
Jadwiga Smoleńska
Odpowiedź na recenzję Jadwigi Smoleńskiej
Tadeusz Tyniowski
Tadeusz Gałkowski : Developpement et education des enfants sourds et malentedants
Alfred Brauner
Alain S. Uziel, Michel Mondain (red.): Cochlear Implalnts in Children
Materiały z II Europejskiego Sympozjum Wszczepów Slimakowych u Dzieci Montpellier / La Grande Motte, Francja, 26-28 maja 1994 r.

Tadeusz Gałkowski
Józef Porayski-Pomsta: Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Studium psycholingwistyczne
Jolanta Panasiuk

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
IV Międzynarodowy Kongres Neurolingwistyczny,
Kraków, 14-17 września 1994 roku

Marian Jędrzejczak
Kształcenie zawodowe niesłyszących w szkołach specjalnych
Bogdan Szczepankowski
Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Audiologicznej w Noordwijkerhout (Holandia),
19-23 marca 1995 roku

Henryk Skarżyński, Anna Geremek, Agnieszka Jędrusik, Bożena Wróbel, Elwira Michałowska
Sprawozdanie z udziału w Cochlear-Implant Symposium,
Friedberg, 4-5 maja 1995 roku

Joanna Szuchnik, Elwira Michałowska
Z działalności Stowarzyszynia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowlek - Człowiekowi w latach 1993-1995 (Skróty z rocznych sprawozdań)
Henryk Skarżyński
Informacja o powołaniu Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu Głosu i Komunikacji Językowej
Stanisław Grabias, Henryk Skarżyński
Nowe odkrycie francuskich badaczy w dziedzinie neurobiologii słuchu
Tadeusz Gałkowski
Sprawozdanie z II Sympozjum Polsko-Niemieckiego "Leczenie Zaburzeń Słuchu"
Warszawa, 15-16 maja 1995 roku

Henryk Skarżyński
I Międzynarodowe Spotkania Teatralne "Terapia i Teatr",
Łódź, 8-11 czerwca 1995 roku

Dorota Podgórska-Jechnik
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji "Diagnostyka. Leczenie i Rehabilitacja Zaburzeń Słuchu"
Warszawa, 11-14 września 1995 roku

Joanna Kosmalowa, Henryk Skarżyński

Polemiki i dyskusje • Polemics and Discussions
Od Redakcji
Tadeusz Gałkowski
Moje stanowisko dotyczące współczesnych metod leczenia głuchoty za pomocą wszczepów ślimakowych
Henryk Skarżyński
Kontrowersje wokół wszczepów ślimakowych
Harlan Lane
Stanowisko Brytyjskiego Związku Głuchych wobec implantów ślimakowych u dzieci
David Nicholson
Stanowisko Polskiego Związku Głuchych wobec wszczepiania implantów ślimakowych (marzec 1995 roku)
Wypowiedź na Kongresie Federacji Europejskiej Surdopedagogów w sprawie osób niedosłyszących. 6 listopada 1993 roku
Gerard Bourigault
Głos pacjenta z implantem ślimakowym
Małgorzata Strycharz

Z żałobnej karty • Obituary Notices
Odeszła od nas prof. dr hab. Maria Przetacznik-Gierowska
Tadeusz Gałkowski
Suzanne Borel-Maisonny nie żyje
Tadeusz Gałkowski
Maria Góralówna - człowiek nieprzeciętnego formatu
Zdzisław M. Kurkowski
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn