Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom  IX 1996

Problemy teorii i praktyki • Problems of Theory and Practice
Paweł J. Jastreboff, Margaret M. Jastreboff
Leczenie szumów usznych oparte na modelu neurofizjologicznym
Tinnitus Treatment Based on the Neurophysiological Model
Urszula Jorasz
Percepcyjne konsekwencje uszkodzenia ślimaka
Perceptual Consequences of Cochlcar Damage
Anna Herzyk
Pierwotna afazja postępująca
Primary Progressive Aphasia
Małgorzata Golanowska
Stan polskich badań nad rozwojem artykulacji dziecka
Polish Investigation s on the Evolution of Articulation in Children
Andrzej Czyzewski, Bozena Kostek, Marek Roland-Mieszkowski, Gustaw Budzyński
Badania audio metryczne słuchaczy głośnej muzyki
Audiometrie Testing of Loud Musie Listeners
Tomasz Zaleski
Potrzeba wczesnego rozpoznania zaburzeń słuchu
Necessity of Early Identification on Hearing Impairment
Zdzisław M. Kurkowski
Lateralizacja słyszenia a implanty ślimakowe
Lateralization of Hearing vs. Cochlear Implants
Jolanta Zielińska
Komputerowa animacja aktu mowy jako sposób wspomagania umiejętności czytania z ust
Computerized Animation of Speech as a Means of Support in Lipreading Skills

Recenzje i sprawozdania z książek • Book Revies end Reports
Jeri A. Logemann: Dysphagia: Evaluation and Treatment [Dysfagia: ocena i leczenie]
Tomasz Zaleski
Thomas Armstrong: The Myth of the A. D. D. Chiid. 50 Ways to Improve Your Child's Behavior and Atlension Span Without Drugs, Labeis, ar Coercion
Mit dotyczący dziecka przejawiającego deficyt uwagi. 50 sposobów poprawiania zachowania dziecka oraz pojemności jego uwagi bez stosowania leków, etykietowania i przymusu
Tadeusz Gałkowski
Anna Sołtys-Chmielowicz, Grażyna Tkaczyk: Usprawnianie mowy u dzieci specjalnej troski. Metodyka postępowania. Przy udziale Stefanii Poniatowskiej, Elżbiety Sachajskiej
Zdzisław M. Kurkowski
Kazimiera Krakowiak: Fonogesty jako narzędzie formowania języka dzieci z uszkodzonym słuchem
Stanisław Grabias
Tadeusz Witkowski: Obraz siebie u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz sensoryczną
Tadeusz Gałkowski
Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Pod redakcją A. Herzyk, D. Kądzielawy
Zdzisław M. Kurkowski

Z kraju i ze świata • From the Country and from the World
Międzynarodowe Seminarium "Droga do Samodzielności i Samostanowienia Życie-Nauka-Rozwój",
Gleisdorf k. Grazu, 22-24 III 1996 roku

Dorota Kornaś
Brytyjscy goście z Uniwersytetu w Bristolu z wizytą w Warszawie
Tadeusz Gałkowski
Sprawozdanie ze spotkania warsztatowego na temat rehabilitacji dzieci implantowanych,
Mediolan, 18-19 października 1996 roku

Joanna Szuchnik, Joanna Kosmalowa
XIII Zjazd Szkoleniowo-Naukowy Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
Lublin, 11 -13 października 1996 roku

Zdzisław M. Kurkowski
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: "Rozwój Języka D zieci Implantowanych"
(International Conference on Language Development in Cochlear Implanted ChiJdren),
Lyon (Francja), 8-9 grudnia 1996 roku

Joanna Szuchnik
Seminaria Naukowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
Zdzisław M. Kurkowski
Plenery rzeźbiarskie dla głuchoniewidomych
Ewa Grabias

Z żałobnej karty • Obituary Notices
Pożegnanie Profesora Leona Kaczmarka (1911-1996)
Anna Sołtys-Chmielowicz
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn