Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006
 
 
Główny tytuł [Polski] Audiofonologia Journal cover
p-ISSN 1425-3089
Redaktor naczelny Tadeusz Gałkowski
Język pełnych tekstów Polski
Języki streszczeń Angielski, Polski
Wydawane przez Polski Komitet Audiofonologii
Charakter publikacji Naukowe,
Dyscypliny naukowe Medicine - Audiology
Opis czasopisma [Polski] Audiofonologia jest czasopismem o tematyce interdyscyplinarnej. Zawiera artykuły poświęcone zaburzeniom słuchu, głosu i komunikacji językowej adresowane do pracowników naukowych, lekarzy, logopedów pedagogów, psychologów i innych specjalistów interesujących się powyższą problematyką.
Tom XVIII 2000

Nowoczesna diagnostyka zaburzeń słuchu Modern Diagnostic Methods in Clinical Audiology
Henryk Skarżyński, Małgorzata Mueller-Males ińska, Joanna Katyńska, Andrzej Senderski
Badania przesiewowe noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce - doniesienie wstępne
Newborn and Infant Hearing Screening in Poland - Preliminary Report
Małgorzata Mueller-Malesińska, Joanna Ratyńska, Henryk Skarżyński, Antoni Grzanka
Epidemiologia czynników ryzyka uszkodzenia słuchu u noworodków w Polsce
Epidemiological Study of Risk Factors for Hearing Loss in Neonates in Poland
Małgorzata Mueller-Malesińska, Henryk Skarżyński, Joanna Ratyńska, Mariusz Ołtarzewski, Janusz Szymborski
Organizacja programu badań przesiewowych noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzeń słuchu w Polsce
Organization of Newborn and Infant Hearing Screening Program in Poland
Henryk Skarżyński, Joanna Szuchnik, Artur Lorens, Robert Zawadzki, Krzysztof Miszka, Lech Śliwa, Robert Behr, Joachim Müller, Bożena Skarżyńska
Wyniki słuchowe w implancie pniowym po 2 latach rehabilitacji w trzech językach
Auditory Results with Brainstem Implant after 2 Years of Rehabilitation in Three Languages
Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński, Anna Geremek, Artur Lorens
Porównanie percepcji słuchowej pacjentów korzystających z jednokanałowych implantów ślimakowych po wszczepieniu implantu wielokanałowego
Comparison of Auditory Perception Results of Postlingually Deafened Patients, Single Channel Cochlear Implant Users Reimplanted with a Multichannel Implant
Joanna Kosmalowa, Joanna Szuchnik
Funkcjonowanie szkolne pacjentów implantowanych objętych programem EARS
School Performance of the Polish EARS Children
Joanna Szuchnik, Ewa Słodownik-Rycaj
Wykorzystanie „Onomatopei” w terapii pacjentów implantowanych
„Onomatopoeias” in Rehabilitation of Patients with Cochlear Implants
Joanna Kobosko
Młodzież głucha i słysząca (chłopcy) i jej funkcjonowanie w sferze emocjonalno-społecznej w świetle Testu Kolorów Maxa Lüschera i innych badań - studium porównawcze
Socioemotional Functioning of Deaf and Hearing Adolescent Boys: A Comparative Study Based on The Lüscher Colour Test and Other Studies
Joanna Kobosko, Joanna Kosmalowa
Depresja a rodzina dziecka z głuchotą (niedosłuchem) pre- i perilingwalną
Depression and the Family of a Child with Pre- and Perilingual Deafness
Joanna Szuchnik, Anita Święcicka, Beata Wojewódzka, Robert Zawadzki
Profil Umiejętności Słuchowych w grupie polskich dzieci włączonych do międzynarodowego programu EARS
Listening Progress Profile in the Group of Polish Children Involved in EARS Program
Mira Lisiecka-Bielanowicz
Ocena skuteczności fizjoterapii oddechowej u dzieci korzystających z implantu ślimakowego - wybrane przypadki
Efficacy of Physiotherapy of Breathing in Child using Cochlear Implant - Selected Cases
Henryk Skarżyński, Artur Lorens, Anna Piotrowska, Adam Walkowiak
Ocena stopnia ingerencji w struktury ucha wewnętrznego podczas wszczepienia implantu ślimakowego
Assessment of Residual Hearing in Implanted Patients Before and after Cochlear Surgery
Artur Lorens, Adam Walkowiak, Anna Piotrowska, Lech Sliwa, Andrzej Czyżewski, Henryk Skarżyński
Pomiary psychofizyczne „słuchu elektrycznego”
Psychophysical Examination of „Electric Hearing”
Anna Fabijańska
Patofizjologiczne procesy w uchu wewnętrznym jako źródło powstawania szumów usznych i wynikające stąd implikacje praktyczne
Pathophysiology of the Inner Ear as a Basic for Tinnitus Generation and Its Pracital Implications
Grażyna Bartnik, Anna Fabijańska, Danuta Raj-Koziak, Marek Rogowski
Korelacje DP-gramów z psychoakustycznymi parametrami szumu usznego
The Correlation Between the DPOAE-audiograms and Psychoacoustic Parameters of Tinnitus
Danuta Raj-Koziak, Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Beata Borawska, Marek Rogowski
Nadwrażliwość słuchowa w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
Hyperacusis in Material of Tinnitus Clinic of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Danuta Raj-Koziak
Analiza 160 wybranych losowo przypadków subiektywnych szumów usznych w materiale Kliniki Szumów Usznych Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
The Analysis of 160 Randomly Selected Cases of Subjective Tinnitus Based on Material of Tinnitus Clinic at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing
Anna Piotrowska, Artur Lorens, Joanna Serafin, Adam Walkowiak, Marek Rogowski, Henryk Skarżyński
Dobór aparatów słuchowych u pacjentów z niedosłuchem i szumami usznymi
Hearing Aid Fitting in Hearing Impaired Tinnitus Patients
Anna Fabijańska, Grażyna Bartnik, Danuta Raj-Koziak, Beata Borawska, Marek Rogowski
Ocena wpływu Tanakanu (EGb 76) na skuteczność leczenia szumów usznych metodą habituacji
The Influence of Tanakan (EGb 76) in the Treatment of Tinnitus Using Habituation Method
Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Antoni Grzanka, Renata Markowska
Ocena krtani i głosu dziecka niesłyszącego
Larynx and Voice of Deaf Children
Zdzisław M. Kurkowski
Lateralizacja słuchowa a jąkanie
Auditory Latéralisation vs Stuttering
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Paweł Szwedowicz, Robert Zawadzki, Andrzej Żarowski, Paulina Młotkowska-Klimek, Maciej Mrówka
Kieszonki retrakcyjne u dzieci z odbiorczym upośledzeniem słuchu - postępowanie
Retraction Pockets in Children with Sensorineural Hearing Loss - Treatment
Krzysztof Miszka, Henryk Skarżyński, Robert Zawadzki, Paweł Szwedowicz, Paulina Młotkowska-Klimek, Maciej Mrówka, Piotr Sopliński
Stan ucha wewnętrznego po operacjach zaawansowanej otosklerozy
Inner Ear Status after Surgical Treatment of an Advanced Otosclerosis
Andrzej Żarowski, Henryk Skarżyński, Bożena Skarżyńska, Krzysztof Miszka
Skokowo postępujący niedosłuch spowodowany poszerzeniem wodociągu przedsionka - Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS)
Progressive Hearing Loss Caused by an Enlarged Vestibular Aqueduct - Large Vestibular Aqueduct Syndrome (LVAS)
Henryk Skarżyński, Krzysztof Miszka, Andrzej Żarowski, Robert Zawadzki, Paweł Szwedowicz, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Piotr Sopliński
Technika chirurgiczna rekonstrukcji małżowiny usznej z chrząstki własnej pacjenta
Surgical Procedure of Pinna Reconstruction from Autologous Rib Cartilage
Małgorzata Mueller-Malesińska, Joanna Ratyńska, Antoni Grzanka
Niedosłuch u dziecka jako wynik infekcji TORCH płodu lub noworodka
Hearing Impairment in Foetus and Newborn with TORCH Infection
Małgorzata MuellerMalesińska, Magdalena Nowak, Henryk Skarżyński, Lech Korniszewski, Rafal Ploski, Jarosław Waligóra
Epidemiologia mutacji 35delG w genie GJB2 u noworodków badanych w kierunku niedosłuchu
Epidemiology of 35delG Mutation in GJB2 Gene in Newborns Screened for Hearing Impairment
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn