Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006

 
 

Władze Towarzystwa

Podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu, Głosu
i Komunikacji Językowej w dniu 13 lipca 2007 r. został wybrany nowy Zarząd w następującym składzie:
 
prof. Henryk Skarżyński prezes
prof. Stanisław Grabias wiceprezes
prof. Andrzej Czyżewski wiceprezes
prof. Edward Hojan wiceprezes
prof. Grażyna Niedzielska wiceprezes
doc. Krzysztof Kochanek sekretarz
dr Agata Szkiełkowska skarbnik
prof. Jadwiga Cieszyńska członek
prof. Marek Rogowski członek
dr Marek Kurkowski członek
lek. Grażyna Ogonowska członek


Komisja Rewizyjna

dr Anna Geremek przewodnicząca
dr Joanna Szuchnik wiceprzewodnicząca
dr Artur Lorens członek
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn