Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006

 
 

Działalność Towarzystwa

Działalność Towarzystwa polega przede wszystkim na: stymulowaniu i koordynowaniu badań naukowych dotyczących dziedziny zaburzeń słuchu, głosu i komunikacji językowej oraz ich dokumentowaniu na łamach wydawnictw specjalistycznych; organizowaniu zebrań naukowych, odczytów, kursów, warsztatów, konferencji i sympozjów stanowiących doskonałą platformę do wymiany doświadczeń i propagowania wiedzy z zakresu działań Towarzystwa. Bardzo istotna jest współpraca z towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach, a także współdziałanie z organami władzy oraz administracji państwowej i samorządowej dla skutecznej realizacji zadań statutowych.

Towarzystwo bierze aktywny udział w realizacji kształcenia przed- i podyplomowego oraz kształcenia ustawicznego organizowanego dla specjalistów zajmujących się zaburzeniami słuchu, głosu i komunikacji językowej. Jest współorganizatorem Studium Surdologopedii oraz unikatowego kierunku studiów Logopedia i Audiologią. Wspiera również inicjatywę Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - Policealną Szkołę Audiologii, która prowadzi kształcenie w zawodzie „Protetyk słuchu”.

Działalność wydawnicza Towarzystwa to przede wszystkim dwumiesięcznik „Słyszę”, udział w wydawaniu Nowej Audiofonologii oraz Journal of Hearing Science. Zapraszamy również do archiwum czasopisma Audiofonologia.
 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn