Polskie Towarzystwo Naukowe
                                    Zaburzeń Słuchu,

     

Głosu i Komunikacji Językowej
     
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Nowa Audiofonologia poświęcona jest aktualnym zagadnieniom naukowym i praktycznym z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej,
logopedii, surdologopedii, psychologii, językoznawstwa, surdopedagogiki, pedagogiki i rehabilitacji, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom naukowy. Publikuje prace przeglądowe i oryginalne, doniesienia z praktyki klinicznej i edukacyjnej, studia przypadków i badania kliniczne, oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych i recenzje publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 
Journal of Hearing Science is dedicated to current peer-reviewed scientific research in all areas of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and Rhinology.
Its primary mission is to offer an international forum for professionals;
a secondary aim is to assist hearing practitioners by providing important knowledge helpful to patients with hearing, voice, speech, and balance disorders.

Archiwum AUDIOFONOLOGII
Skany archiwalnych numerów, które zostały wydane w latach 1995 - 2006

 
 

Członkostwo


Warning: Use of undefined constant dane - assumed 'dane' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /czlonkostwo.php on line 28

Warning: Use of undefined constant get - assumed 'get' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /czlonkostwo.php on line 31

Warning: Use of undefined constant get - assumed 'get' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /czlonkostwo.php on line 100
Towarzystwo zaprasza do członkostwa i aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych wszystkie osoby związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz ludzi z zaburzeniami słuchu, głosu, mowy i komunikacji językowej.

ZASADY CZŁONKOSTWA

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

imię:
nazwisko:
PESEL:
stopień/tytuł naukowy:
zawód:
adres zamieszkania:
tel:
e-mail:
miejsce pracy:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu Głosu i Komunikacji Językowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Oświadczam, że znany mi jest Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu Głosu i Komunikacji Językowej i deklaruję wstąpienie w poczet jego członków.
Deklaruję płacić składkę członkowską ustaloną przez władze statutowe Polskiego Towarzystwa Naukowego Zaburzeń Słuchu Głosu i Komunikacji Językowej.


 


Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 318
Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu
 

Warning: Use of undefined constant e - assumed 'e' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /index.php on line 334
Strona główna Działalność Władze Członkostwo Aktualności  Linki  Kontakt  LogIn